MENU
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING maandag 5 november 2018

23 oktober 2018

Op maandag 5 november a.s. is de jaarlijkse A.L.V. waarvoor uiteraard alle leden zijn uitgenodigd. De A.L.V. is het hoogste orgaan binnen onze vereniging en het moment waarbij het bestuur verantwoording aflegt richting de leden over het gevoerde beleid.

Naast de financiën en de begroting voor dit seizoen zijn belangrijke thema’s: voetbalzaken, vaststelling contributie, Kids Actief, rookbeleid, vrijwilligersbeleid, statuten en het 90 jarig jubileum.

Wil je vooraf een overzicht van de financiën dan kun je een verzoek sturen naar penningmeester@hertha.nl.

De notulen van de vorige A.L.V. zijn op verzoek beschikbaar via info@hertha.nl.

Kortom genoeg interessante thema’s om aan te schuiven bij de vergadering die om 20.00 uur start in de kantine.

Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag A.L.V. seizoen 2016 – 2017 en actiepunten

3. Mutaties bestuur (vast onderdeel): aftredend René Stokhof, niet herkiesbaar

4. Presentatie financiën seizoen 2017 - 2018

5. Verslag kascommissie seizoen 2017 - 2018

6. Vaststellen contributie seizoen 2018 - 2019

7. Begroting seizoen 2018 – 2019

8. Voetbalzaken

9. Statuten S.V. Hertha

10. Diversen

11. Obligatielening

12. Rondvraag en sluiting

 

Naar het overzicht