MENU

Aanmelden lid

Vul onderstaand formulier in om lid te worden of print hier een inschrijfformulier uit.

Afmelden als lid

Een lid afmelden? Mail dit dan naar mmeulemans@hertha.nl

 

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Zaterdag Zaterdag Dames Zondag Jeugd / Jongen Jeugd / Meisje Zaal 35+/45+ competitie

LET OP!

  • Nieuwe leden boven de 16 jaar dienen een kopie van hun legitimatiebewijs in te leveren bij deze inschrijving. Dit is nodig voor de inschrijving bij de KNVB.
  • SV Hertha werkt met automatische incasso. Pas na ontvangst en verwerking van onderstaande doorlopende machtiging wordt u pas lid van SV Hertha.
  • 35+/45+ competitie; Hertha kan nieuwe teams met ingang van januari inschrijven en de competitie loopt dan van maart t/m mei.

Doorlopende machtiging

Ondertekende

Incassant

SV Hertha
Postbus 74
3645 ZK Vinkeveen

Betalingsgegevens

Contributie van de voetbalvereniging SV Hertha
2 x per jaar de halve contributie op vastgestelde datum door bestuur SV Hertha

Bankgegevens ondertekende

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om twee maal per jaar de contributie af te schrijven van bank of girorekening van de ondertekende. Als ondertekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 30 dagen de tijd om zijn bank of giro de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Vrijwilligersbeleid (samenvatting)
Hertha is een club die alleen kan functioneren en de contributie betaalbaar kan houden dankzij de inzet van vrijwilligers. Om een goede en eerlijke verdeling van het vrijwilligerswerk te krijgen is het beleid van Hertha dat ieder lid (of ouder van een jeugdlid) een bijdrage levert. Deze bijdrage bestaat uit slechts twee (verplichte) taken per seizoen. De taken die door (ouders van) leden moeten worden ingevuld zijn: bestuursdiensten, keuken- en bar diensten, toernooibegeleiding, schoonmaakdienst, etc.

Om de indeling zo goed mogelijk te laten verlopen gebruiken we het systeem van Vrijwilligerstekort. We verwachten dat alle (nieuwe) leden zich direct registreren in het systeem en zich aanmelden voor tenminste twee diensten. Dit kan d.m.v. de volgende link: https://svhertha.vrijwilligerstekort.nl/187/home/registrerenvrijwilliger/ Stuur een mail naar vrijwilligerscommissie@hertha.nl indien je liever een van de volgende taken wilt gaan doen: scheidsrechter, oud-papier ophalen, leider, trainer, sponsorwerving, lid evenementencommissie. Zoals je ziet is er veel te doen bij de club.Het voordeel van het systeem is dat je zelf kunt bepalen wat en wanneer je iets kunt gaan doen. Dit voordeel vervalt indien je door ons ingedeeld wilt worden. Mocht je toch willen dat wij je indelen, geef dit dan tijdig aan (vrijwilligerscommissie@hertha.nl). Indien je onverhoopt je taak niet uit kunt voeren blijft je zelf verantwoordelijk om te ruilen of om vervanging te regelen.

In het geval dat je je niet inschrijft zullen we iemand anders vragen en vergoeden om jou taak uit te voeren. Helaas zijn we daarom genoodzaakt om per vrijwilligersbeurt die je niet uitvoert €25,- in rekening te brengen. Mocht je beide keren niet komen, dan kost dit dus €50,-. En mocht je je vrijwilligersdiensten op voorhand al willen afkopen, laat ons dat dan even per mail weten.