MENU

Aanmelden lid

Vul onderstaand formulier in om lid te worden of print hier een inschrijfformulier uit.

Afmelden als lid

Een lid afmelden? Mail dit dan naar ledenadministratie@hertha.nl 

 

Niet alle velden zijn (juist) ingevuld:

Zaterdag Zaterdag Dames Jeugd / Jongen Jeugd / Meisje Zaal 35+/45+ competitie

LET OP!

  • Jeugdleden die de leeftijd van 17 jaar bereiken, dienen het spelregelbewijs te behalen. Automatisch bericht vanuit de KNVB volgt.
  • SV Hertha werkt met automatische incasso. Pas na ontvangst en verwerking van onderstaande doorlopende machtiging wordt u pas lid van SV Hertha.
  • 35+/45+ competitie; Hertha kan nieuwe teams met ingang van januari inschrijven en de competitie loopt dan van maart t/m mei.

Doorlopende machtiging

Ondertekende

Incassant

SV Hertha
Postbus 74
3645 ZK Vinkeveen

Betalingsgegevens

Contributie van de voetbalvereniging SV Hertha
1 x per jaar de gehele contributie in september van het nieuwe seizoen.

Bankgegevens ondertekende

Ondertekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om twee maal per jaar de contributie af te schrijven van bank of girorekening van de ondertekende. Als ondertekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 30 dagen de tijd om zijn bank of giro de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.