MENU
 

COVID-19 Protocol SV Hertha

21 augustus 2020

VOETBALVELDEN EN BUITENTERREIN

Middels dit protocol committeren we ons aan de nodige afspraken om de juiste mate van veiligheid te garanderen, risico’s te beperken en te voldoen aan de richtlijnen van de landelijke overheid, de gemeente De Ronde Venen en de KNVB.

 

Gezondheid en veiligheid

s.v. Hertha vaart op de koers zoals uitgezet door de landelijke overheid en wij vertrouwen op de experts die het risico inschatten. Ieders keuze in deze situatie wordt gerespecteerd. Wil je je kinderen liever thuishouden dan is dat geen enkel probleem. Wij vragen jou in dit geval jouw kind te blijven stimuleren om thuis door te gaan met voetballen. Kijk bijvoorbeeld op www.knvb.nl/voetbalfit voor leuke oefeningen of vraag oefenstof aan de trainer.
Basisregels voor iedereen in Nederland (bron RIVM):
Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Hieronder lees je de algemene basisregels en daarna de specifieke regels voor de spelers, toeschouwers, arbitrage en horeca.

 • blijf bij klachten thuis (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, koorts, benauwdheid of plotseling verlies van smaak en reuk) en laat je testen;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep gedurende 20 seconden;
 • hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • schud geen handen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;

 

Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 m afstand te bewaren. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen. Jongeren van 13 tot en met 17 hoeven onderling geen 1,5 m afstand te houden.
Alleen samen winnen we de strijd tegen het corona-virus. Hou vol!

CORONAPROTOCOL SPELERS

VOETBALVELDEN EN BUITENTERREIN

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • houd er als spelers rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de speler meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt, zoals bij het vieren van een doelpunt en tijdens een wissel;
 • pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
 • probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
 • alle kleedkamers en douches kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand;
 • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
 • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

 

CORONAPROTOCOL TRAINERS

VOETBALVELDEN EN BUITENTERREIN

 • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/ of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
 • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
 • wijs spelers op het belang van handen wassen, schud geen handen en geef geen highfives;
 • tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden;
 • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
 • houd 1,5 meter afstand met spelers van 13 jaar en ouder, tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
 • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers tot en met 12 jaar;
 • zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals tijdens het vieren van een doelpunt of tijdens een wissel;
 • zorg ervoor dat het aantal spelers en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
 • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen;
 • zorg dat je de attributen die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 • help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • laat spelers van 18 jaar en ouder tijdens de warming-ups zoveel de 1,5 m afstand houden;
 • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

 

CORONAPROTOCOL SCHEIDSRECHTERS

Aankomst op het sportpark

VOETBALVELDEN EN BUITENTERREIN

   • schud geen handen;
   • ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is. Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat het gesprek buiten zal plaatsvinden;
   • controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor de warming-up;
   • wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out;
   • maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer.
   • Voor de wedstrijd

   • advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
   • houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
    • indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal;
    • wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen;
    • wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden;
   • de teams betreden gefaseerd het speelveld, er wordt geen line-up gedaan;
   • er worden geen handen geschud.
   • beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip. Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht;
   • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd te bespreken. Zoek een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht;
   • Het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan voor aanvang van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken.
   • Tijdens de wedstrijd

   • indien spelers bij het vieren van een doelpunt of bij het uitvoeren van een wissel de 1,5- meter afstand niet waarborgen, wijs de aanvoerder dan op zijn verantwoordelijkheid. Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs;
   • bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel;
   • indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag;
   • VOETBALVELDEN EN BUITENTERREIN

   • advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5 m afstand te waarborgen tot spelers;
   • disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regelwordt overtreden;
   • geen disciplinaire maatregelen bij:
    • naar de grond uitsnuiten van neus;
    • naar de grond spugen;
    • niet waarborgen van 1,5-meter afstand
    • geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers.
   • Na de wedstrijd

   • geen handen schudden;
   • het is coaches en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter in de kleedkamer te bezoeken om de wedstrijd na te bespreken. Zoek samen een geschikte locatie en houdt 1,5 meter afstand in acht;
   • het is coaches, rapporteurs en waarnemers niet toegestaan na afloop van de wedstrijd de bestuurskamer te bezoeken;
   • was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd;
   • denk eraan om de vlaggen na afloop van de wedstrijd te reinigen.

CORONAPROTOCOL OUDERS EN TOESCHOUWERS

 • Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor ouders en toeschouwers.
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, in de kantine etc.;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld trainers en begeleiders;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • ben je 18 jaar en ouder: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

CORONAPROTOCOL KANTINEBEZOEKERS

VOETBALVELDEN EN BUITENTERREIN

 • clubfunctionarissen kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten;
 • was bij binnenkomst en na het toiletbezoek grondig je handen;
 • volg altijd de aanwijzingen van de horecavrijwilligers op;
 • betaal contactloos (pin);
 • houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers. Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten;
 • op het balkon heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand;
 • zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen in de kantine toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden;
 • het aantal gasten op het balkon mag niet groter zijn dan het aantal zitplaatsen en er moet voldoende afstand worden gehouden;
 • voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat zij in een groep onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te bewaren. Zij moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot anderen van 18 jaar of ouder. Een ID-check op leeftijd is vereist;
 • wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd;
 • schade die de club lijdt door jouw handelen in strijd met de regels kan op jou worden verhaald;
 • de entrée van de kantine (aangegeven door het bordje “ingang”) bevindt zich bij de reguliere ingang van het clubhuis. Men verlaat de kantine via de deuren en de trappen bij het balkon (aangegeven door het bordje “uitgang”).

Handhaving

VOETBALVELDEN EN BUITENTERREIN

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk, zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.

Dit willen we uiteraard voorkomen, dus we doen een dringend beroep op iedereen dit protocol te volgen en er gezamenlijk voor te zorgen dat we allemaal weer kunnen voetballen.

Aanpassing maatregelen

In de volgende gevallen zal dit protocol worden aangepast:

 • Na opmerkingen vanuit de gemeente, politie en/of handhaving;
 • Na melding van een corona besmetting binnen onze vereniging bij een speler/trainer/functionaris die aanwezig is geweest en in aanraking is geweest met anderen;
 • Na aanpassing van de corona maatregelen door de (lokale/landelijke) overheid, de RIVM, NOC-NSF en/of de KNVB;
 • Na feedback vanuit speler/trainer/functionaris. Het protocol en mogelijke updates worden gepubliceerd op de website: www.hertha.nl.

 

Vragen/opmerkingen

 

Heb je vragen of opmerkingen, neem dan in eerste instantie contact op met je teamleider of trainer. Zij zullen vervolgens afstemmen met het bestuur.

Tot slot wensen wij iedereen, ondanks de beperkingen en de gezamenlijke uitdaging, veel voetbalplezier!

Bestuur s.v. Hertha

 

Naar het overzicht