MENU
 

Bestuursmededelingen

Beleid ongewenste situaties op en rond de velden 18 januari 2018

Hoe het hoort te gaan op en rond onze voetbalvelden is iedereen bekend. Toch is het nodig om iets op te zetten over hoe wij als s.v. Hertha handelen om te voorkomen dat zich vervelende situaties voordoen en hoe de vereniging handelt als het zover is. De ervaring leert dat welk gedrag wij van onze leden verwachten niet geheel duidelijk is. Daarom sommen wij hetgeen hierover in ons beleidsplan staat geschreven nog eens op.

Lees meer
Spaar voor Hertha bij Jumbo’s vul de kas! 09 januari 2018

We doen ook dit jaar weer mee aan de Jumbo spaaractie ‘vul de kas’. Deze spaaractie van een van onze trouwe sponsors, de Jumbo in Vinkeveen, begint op 8 januari en loopt tot 4 maart.

Lees meer