MENU
 

Op deze manier pakken we de draad weer op

29 april 2020

Allereerst.. Het Coronavirus heeft ons allemaal behoorlijk bij de keel. Veel mensen zijn in hun privé-omgeving, in hun persoonlijke leven geraakt. Ook bij onze club is dat het geval. Wij wensen deze Herthanen en hun families veel sterkte.

Bij dit leed verbleekt de voetbaldroogte van de afgelopen periode, daar zal iedereen het over eens zijn. Toch zijn we blij dat na deze periode van helemaal niets de draad weer voorzichtig opgepakt mag worden. Concreet betekent dit dat wij met onze voetbaljeugd weer kunnen gaan trainen. Voorzichtig, met beleid, niet overmoedig, en volgens strakke richtlijnen, aan de hand van protocollen van de gemeente en de KNVB.

We vertrouwen er op dat iedereen, leden, trainers en leiders, deze afspraken in acht nemen. Dan kunnen we er bij Hertha weer aan beginnen!

Algemene aanwijzingen.

In de protocollen van zowel de gemeente en de KNVB staan richtlijnen die door ons strikt in acht genomen moeten worden.

 • Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact; 
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar); 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; douche thuis en niet op de sportlocatie; 
 • Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • Schud geen handen; 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie;
 • Na de activiteit ga je direct naar huis;
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat; 
 • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten.
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden; 
 • Sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde; 
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; 
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. 
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren).

Specifiek bij s.v. Hertha.

 • Nog eens benadrukt: de accomodatie (kleedkamers, kantine) is gesloten;
 • Ouder(s), verzorger(s) brengen en halen eventueel hun kind(eren) en vertrekken direct weer;
 • Ouders die hun kind(eren) met de auto brengen en halen: bij het wegbrengen rijdt u na het uitstappen van uw kind(eren) direct weer weg. Bij het ophalen houdt u afstand met uw voorganger en rijdt u na het instappen van uw kind(eren) direct weer weg;
 • U volgt de aangegeven rijroute (= parkeerterrein op, doorrijden tot de ingang, rechtsom,rondrijden langs de tennis, parkeerterrein verlaten);
 • De kinderen die gebracht worden gaan via het grote hek het terrein op en af. Dat voorkomt geloop in de poort.
 • Bij het brengen en halen wordt de op het parkeerterrein strikt de aangegeven route gevolgd;
 • Wie op de fiets komt gebruikt ook de grote ingang, stalt zijn of haar fiets in de rekken en verlaat het terrein via de normale in- en uitgang. Dus niet terug door de poort; 
 • Voor de trainingen gebruiken we alle beschikbare velden (= veld 1, veld 2, veld 3);
 • De trainingen vinden plaats volgens het bekende trainingsschema;
 • Op vraag van de trainers kunnen er ook zaterdagtrainingen ingepland worden;
 • De elftallen beschikken voor hun training over een half veld. De kleinere (jongere) teams beschikken voor hun training over een kwart veld;
 • Tussen de trainingen zit een kwartier wisseltijd;
 • De groep die aan de training begint steekt het veld over naar de dugouts. 
 • De groep waarvoor de training eindigt verlaat het veld langs de omheining rond het veld (veld 3 langs de zijlijn). Looprichting: met de klok mee;
 • Op het veld zijn alleen de spelers en trainers aanwezig;
 • De trainers pakken de trainingsmaterialen die zij nodig hebben uit het materiaalhok. Voor ieder ander is die ruimte gesloten;
 • Na de training ruimt de verantwoordelijke trainer zelf de materialen op. Ook bij het opruimen is de ruimte voor ieder ander gesloten;
 • Er komen voor, tijdens of na de trainingen geen spelers in het materiaalhok;
 • Tijdens de trainingen zijn EHBO-materialen beschikbaar voor de trainers;
 • Tijdens de trainingen zijn de trainers verantwoordelijk voor een verloop volgens de voorschriften;
 • Wie zich niet houdt aan de aanwijzingen van de trainers of op het complex geldende voorschriften kan door de trainers of door aanwezige club-verantwoordelijken (bestuursleden, bestuursdiensten) de toegang tot trainingen en het complex worden ontzegd. 
 • Wie iets te melden heeft over situaties die niet overeenkomstig de bovengenoemde richtlijnen en afspraken kan hierover contact opnemen met de afdeling Voetbalzaken van onze vereniging via o.stokhof@hertha.nl 
 • Contactpersoon s.v. Hertha voor de gemeente De Ronde Venen: Onno Stokhof, o.stokhof@hertha.nl, 06 15429530.
 • Corona-contactpersonen s.v. Hertha:
  Michel Klinkhamer, mklinkhamer@hertha.nl, 06 53155194
  Pieter Kes, pieter.kes@hertha.nl, 06 51441692
  Onno Stokhof, o.stokhof@hertha.nl, 06 15429530
 • De leden worden via de website, de nieuwsbrief en een bericht op het complex over de situatie geïnformeerd.


Pak de draad weer op, maak er met elkaar iets moois van, pas op elkaar en blijf gezond!

Bestuur s.v. Hertha,
Michel Klinkhamer,
Pieter Kes,
Raymond Blomvliet,
Onno Stokhof


Vinkeveen, 27-04-2020.

Naar het overzicht