MENU
 

UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

27 oktober 2019

Hierbij nodigen wij alle leden van S.V. Hertha uit voor de ALGEMENE LEDEN VERGADERING Welke gehouden zal worden op maandag 25 november 2019 in de kantine van S.V. Hertha Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag A.L.V. seizoen 2017 – 2018 en actiepunten

3. Mutaties bestuur (vast onderdeel): aftredend Matthijs Mons, niet herkiesbaar

4. Presentatie financiën seizoen 2018 - 2019

5. Verslag kascommissie seizoen 2018 - 2019

6. Vaststellen contributie seizoen 2019 - 2020

7. Begroting seizoen 2019 – 2020

8. Voetbalzaken

9. Statuten S.V. Hertha

Hertha stelt voor in deze vergadering de huidige statuten te vervangen door nieuwe statuten. De huidige statuten dateren van 24 januari 1997. Ter vervanging houden wij de modelstatuten van de KNVB aan. Om deze wijziging te kunnen doorvoeren is er een meerderheid nodig van 2/3 van het aantal leden van Hertha. Indien er geen besluit kan worden genomen wordt na afloop van de A.L.V. direct een nieuwe A.L.V. gehouden, waarbij een 2/3 meerderheid van het aantal aanwezige leden nodig is om tot een besluit te komen. Vanaf 11 november zijn de nieuwe statuten beschikbaar voor leden en deze kunnen worden opgevraagd per mail via info@hertha.nl

10. Diversen

11. Obligatielening

12. Rondvraag en sluiting

Naar het overzicht