MENU
 

Notulen Algemene Leden Vergadering

06 januari 2022

De notulen zijn beschikbaar voor onze leden en opvraagbaar via info@hertha.nl

De aanwezigen krijgen de notulen sowieso opgestuurd.

 

Namens het bestuur

Naar het overzicht