MENU
 

Uitgesteld tot nader bericht: Algemene Ledenvergadering

06 oktober 2020

Uitgesteld tot nader bericht: Algemene Ledenvergadering.

 

 

Hierbij nodigen wij alle leden van S.V. Hertha uit voor de

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Welke gehouden zal worden op maandag 2 november 2020 in de kantine van S.V. Hertha. Aanvang 20.00 uur. Dit alles is onder voorbehoud van de Corona maatregelen.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag A.L.V. seizoen 2018 – 2019 en actiepunten
 3. Mutaties bestuur (vast onderdeel):
  • aftredend: Raymond Blomvliet
  • verkiesbaar: Peter Voorbij
 4. Presentatie financiën seizoen 2019 - 2020
 5. Verslag kascommissie seizoen 2019 - 2020
 6. Vaststellen contributie seizoen 2020 - 2021
 7. Begroting seizoen 2020 – 2021
 8. Voetbalzaken
 9. Statuten S.V. Hertha
 10. Als vervolg op de A.L.V. van vorig jaar stellen wij voor in deze vergadering de huidige statuten te vervangen door nieuwe statuten. Ter vervanging houden wij de modelstatuten van de KNVB aan, met de wijzigingen zoals deze besproken zijn tijdens de vorige A.L.V. Om deze wijziging te kunnen doorvoeren is er een meerderheid nodig van 2/3 van het aantal leden van Hertha. Indien er geen besluit kan worden genomen wordt na afloop van de A.L.V. direct een nieuwe A.L.V. gehouden, waarbij een 2/3 meerderheid van het aantal aanwezige leden nodig is om tot een besluit te komen. Vanaf 19 oktober zijn de nieuwe statuten beschikbaar voor leden en deze kunnen worden opgevraagd per mail via info@hertha.nl
 11. Diversen
 12. Obligatielening: vanwege het financiële resultaat zullen wij geen uitloting doen
 13. Rondvraag en sluiting

 

Naar het overzicht